Compass Point
79-87 Kingston Rd
Staines
TW18 1DT
UK

Revision of the EI Guidelines: Status Update Rob Swindell, Wood plc.
Statistical Risk Analysis DNV
Porsgrunn Measurements Stefan Belfroid, TNO
Porsgrunn CFD Leszek Stackyra, Technip FMC
Porsgrunn CFD Arnout Klinkenberg, Aker Solutions
Porsgrunn CFD Paul Emmerson, Xodus Group
Input to EI AVIFF Guidelines All